logo.7.png

Sabies què?

Existeixen factors emocionals i/o ambientals que poden produir una simptomatologia similar a la desatenció i hiperactivitat que es dóna en el TDAH. Llegir més...

Espai Jove

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

Autoria:

Fitxa informativa realitzada per:

Àngels Pujol, psicòloga i cap secció del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Les Corts.
Gemma Castells, psicòloga i cap secció del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sarrià i Sant Gervasi.
Juan José Gil, infermer del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Les Corts.
Lluís Lalucat, director mèdic del Grup CHM Salut Mental. www.chmcorts.com
Rocío Casañas, psicòloga del Departament de Recerca del Grup CHM Salut Mental.


Pàgines web
:

1. Brugal MT, Guitart AM, Espelt A (Reds). Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-16. Barcelona: Agència de Salut Pública de Barcelona, 2013. [accés el 18 Agost 2014]. Disponible a: http://www.aspb.cat/quefem/docs/Pla_Drogues_2013_16.pdf

2. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Programa Salut i Escola [Internet]. Catalunya: 2008 [accés el 18 Agost 2014]. Disponible a: http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/Drogues/Professionals/Guies%20i%20manuals/Arxius/salutescola.pdf

3. Ministerio de sanidad, política social e igualdad. Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2009-2013. [Internet]. España: Centro de publicaciones; 2011 [acceso el 18 Agosto 2014]. Disponible en: http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/saludmental/SaludMental2009-2013.pdf

4. Ministerio de sanidad, política social e igualdad. II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 [Internet]. España: Centro de publicaciones; 2013 [acceso el 18 Agosto 2014]. Disponible en: http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/productos/pdf/II_PLAN_ESTRATEGICO_INFANCIA.pdf

5. Organización Mundial de la Salud (OMS). Guía de intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de atención de la salud no especializada. [Internet]. Francia: Philip Jenkins; 2011 [acceso el 18 Agosto 2014]. Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789243548067_spa.pdf?ua=1

6. Organización Mundial de la Salud (OMS). Plan de salud mental 2013-2020. [Internet]. Suiza: Biblioteca de la OMS; 2013 [acceso el 18 Agosto 2014]. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/97488/1/9789243506029_spa.pdf?ua=1


Documentació:

1. Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN). Informe sobre la salud mental de niños y adolescentes. Cuadernos técnicos , 14, Madrid, 2009.

2. Burns J., Morey C., Lagelée A., Mackenzie A. and Nicholas J. Reach Out! Innovation in service delivery. Med J Aust 2007; 187 (7 Suppl): S31-S34

3. Claire M Kelly, Anthony F Jorm and Annemarie Wright — Med J Aust 2007; 187 (7 Suppl): S26-S30. Improving mental health literacy as a strategy to facilitate early intervention for mental disorders.

4. Commission of the European Communities: Improving the mental health of the population: Towards a strategy on mental health for the European Union. Green Paper. Brussels , Health and Consumer Protection Directorate, European Commission; 2005.

5. European Commission. Mental Health Europe. Mental health Promotion of adolescents and young People. Directory of projects in Europe, 2002 policy for Europe. 2005.

6. European Commission: Mental Health Promotion and Mental Disorders Prevention: A policy for Europe. 2005.

7. Jané-Llopis E. & Braddick F. (Eds). (2008) Mental Health in Youth and Education. Consensus paper. Luxembourg: European Communities.

8. Hickie I. B., Fogarty A. S., Davenport T. A., et al (2007). Responding to experiences of young people with common mental health problems attending Australian general practice. Medical Journal of Australia, 187, S47-S52.

9. Jané-Llopis E. & Anderson P. (2005). Mental Health Promotion and Mental Disorder Prevention. A policy for Europe. Nijmegen: Radboud University Nijmegen.

10. Jorm A. F., Korten A. E., Jacomb P.A., et al (1997a). ‘Mental Health literacy’: a survey of the public’s ability to recognise mental disorders and their beliefs about the effectiveness of treatment. Medical Journal of Australia, 166, 182-186.

11. Kelly C. M., Jorm A. F., Wright A. (2007). Improving mental health literacy as a strategy to facilitate early intervention for mental disorders. Medical Journal of Australia, 187, S26-S30.

12. Kitchener B. A., Jorm A.F. (2007). Early Intervention in the Real World. Youth Mental Health First Aid:A Manual for Adults Assisting Youth. Early Intervention in Psychiatry 2008; 2: 55–61.

13. Langeveld J., Joa I., Ketil T., Anders J. et al. Teachers’ awareness for psychotic symptoms in secondary school: the effects of an early detection programme and information campaign. Early intervention in Psychiatry.May 2011, 2 (5):115-121.

14. Mann CE., Himelein MJ. Putting the person back into psychopatology: an intervention to reduce mental illness stigma in the classroom. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2008, 43:545-551.

15. Ministerio de Sanidad y Consumo: Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Madrid, 2007.

16. Organización mundial de la Salud (OMS).Prevención de los trastornos mentales. Intervenciones efectivas y opciones de políticas. Informe compendiado, Ginebra, 2004.

17. Organización mundial de la Salud (OMS).Promoción de la salud Mental. Conceptos. Evidencia Emergente práctica. Informe compendiado, Ginebra, 2004.

18. Patel V.,Flishe A., Hetrick S., McGorry P. Mental health of young people: a global public-health challenge. Lancet. 2007 Apr 14;369(9569):1302-13.

19. Patrick D McGorry, Rosemary Purcell, Ian B Hickie and Anthony F Jorm — Med J Aust 2007; 187 (7 Suppl): S5-S7. Investing in youth mental health is a best buy.

20. Planificació i Avaluació. Pla Director de Salut mental i Addiccions de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, 2006.

21. Webb M., Burns J., Collin C. Early Intervention in the Real World Providing online support for young people with mental health difficulties: challenges and opportunities explored. Early Intervention in Psychiatry 2008; 2: 108–113.

Aquest lloc web utilitza cookies perquè gaudeixis d'una millor experiència d'usuari. Més informació